ADMINISTRATOR BAZA PODATAKA

UVJETI UPISA:

U program  osposobljavanja za poslove osposobljavanja administratora baze podataka može se upisati osoba koja ima:

  • završenu četverogodišnju srednju školu ili završenu trogodišnju srednju školu uz poznavanje rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom/uvjerenjem koja potvrđuje temeljno poznavanje rada na računalu.

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA :

Posao administratora baze podataka obavlja se u zatvorenom prostoru – uredu. Uglavnom je sjedilački rad te zahtijeva korištenje različitih računalnih aplikacija i programskih paketa. Ergonomski uvjeti rada su standardni:

  • minimalna do umjerena razina buke kod poslodavaca koja funkcioniraju po principu otvorenih ili povezanih ureda
  • ugodna temperatura radnih prostorija
  • ergonomski namještaj (stolovi koji se mogu namjestiti, sjedalice i ekrani računala, mogućnosti korištenja zaslona za ruke i glavu, mogućnosti korištenja podloška za noge ili ručnog zgloba); jednakomjerno osvjetljenje.