ADMINISTRATOR BAZE PODATAKA

UVJETI UPISA:

U program  osposobljavanja za poslove osposobljavanja administratora baze podataka može se upisati osoba koja ima:

  • završenu četverogodišnju srednju školu ili završenu trogodišnju srednju školu uz poznavanje rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom/uvjerenjem koja potvrđuje temeljno poznavanje rada na računalu

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA :

Posao administratora baze podataka obavlja se u zatvorenom prostoru – uredu. Uglavnom je sjedilački rad te zahtijeva korištenje različitih računalnih aplikacija i programskih paketa. Ergonomski uvjeti rada su standardni:

  • minimalna do umjerena razina buke kod poslodavaca koja funkcioniraju po principu otvorenih ili povezanih ureda
  • ugodna temperatura radnih prostorija
  • ergonomski namještaj (stolovi koji se mogu namjestiti, sjedalice i ekrani računala, mogućnosti korištenja zaslona za ruke i glavu, mogućnosti korištenja podloška za noge ili ručnog zgloba);jednakomjerno osvjetljenje.


2. KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Dizajnirati bazu podataka i identificirati probleme vezane uz dizajn relacijskih baza podataka
  2. Primijeniti alat za izradu relacijskih baza podataka (MS SQL Server)
  3. Oblikovati bazu podataka pomoću jezika za rad s bazama podataka (SQL)
  4. Kreirati DBMS sučelja za povezivanje s bazom podataka
  5. Planirati i razviti plan administracije implementirane baze podataka
  6. Primijeniti mjere sigurnosti na radu