BRODOBRAVAR

 • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove brodobravara mogu se upisati osobe s najmanje:

 • navršenih 18 godina
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova brodobravara.
 • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa. U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtijevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Pripremiti radni prostor i rukovati alatima, uređajima, strojevima i opremom u procesu rada na siguran način
 2. Primijeniti jednostavne radioničke crteže i  tehničku dokumentaciju u izradi brodobravarskih elemenata
 3. Primijeniti odgovarajuće vrste obrada i spajanja materijala u postupcima izrade jednostavnih brodobravarskih elemenata
 4. Obavljati montažu i demontažu jednostavnih brodobravarskih elemenata.
 5. Sudjelovati u složenijim brodobravarskim poslovima
 6. Odabrati i koristiti mjere zaštite na radu i odgovarajuću zaštitnu opremu