BRODOMONTER

  • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove brodomontera mogu se upisati osobe s najmanje:

  • navršenih 18 godina
  • završenom osnovnom školom
  • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtijevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Planirati, pripremati, izvoditi rad

2. Koristiti racionalno sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme

3. Prepoznati makro prostore na brodu (oznake)

4. Razlikovati i primijeniti propise, pravila i standarde u brodogradnji

5. Pročitati i koristiti nacrte te ispunjavati tehničku i tehnološku dokumentaciju u poslovima brodomontera

6. Odnositi se ispravno prema radu i sredstvima rada

7. Razlikovati razne vrste obrade limova i profila te primijeniti u radu različite postupke spajanja metala (rezanje, brušenje, zavarivanje, žlijebljenje, ravnanje)

8. Trasirati, centrirati i montirati jednostavnije brodske elemente, sekcije na ispravan način

9. Rukovati alatima, priborom, napravama i uređajima u procesu rada na siguran način

10. Provjeriti kvalitetu obavljenog posla

11. Primijeniti propise zaštite na radu i zaštite okoliša.