Digital Media Manager 

Na programu Digital Media Manager steći ćete znanja i vještine neophodne za vođenje komunikacije i oglašavanja na kanalima digitalnih medija. Marketing se u današnjem poslovanju ubrzano prebacuje na internet a ovaj program će vas pripremiti da uspješno vodite online kampanje.