ELEKTROINSTALATER

  • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za Električara mogu se upisati polaznici koja imaju:

  • završenu najmanje osnovnu školu
  • navršenih najmanje 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za Elektroinstalatera
  • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtjevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Elektroinstalater ugrađuje električne instalacije, postavlja razne uređaje električne rasvjete, održava postavljene uređaje, otklanja moguće kvarove, obilježava instalacije, postavlja cijevi i vodove, ugrađuje razvodne ormare, priključuje elemente, električne uređaje i elektroopremu.