ELEKTROMEHANIČAR

  • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za Električara mogu se upisati polaznici koja imaju:

  • završenu najmanje osnovnu školu
  • navršenih najmanje 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za Elektromehaničara
  • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtjevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Elektromehaničar održava, popravlja, montira i demontira električne strojeve i kućanske aparate. Mogu raditi u industrijskim postrojenjima. U industriji rade na sastavljanju niskonaponskih razvodnih uređaja, na pronalaženju i otklanjanju pogrešaka na serijskim proizvodima.