Frontend JavaScript Development

Tokom školovanja na programu Frontend JavaScript Development usvojićete najnaprednija znanja i praktične vještine za web programiranje, jedno je od najtraženijih zanimanja današnjice. Kroz niz zanimljivih kurseva upoznaćete se sa HTML i CSS tehnologijama, savladati JavaScript programski jezik, izučavati napredne koncepte objektno orijentisanog programiranja, kao i tri danas najpopularnija JavaScript okvira za kreiranje klijentskog dijela web aplikacija – Vue.js, Angular i React.