Graphic Design

Na ovom programu ćete naučiti sve o dizajnu ambalaže, dizajnu štampanog promotivnog materijala, plakata, bilborda, poslovne galanterije, dizajnu aplikacija za tekstil, pripremi za štampu, dizajnu korporativnog identiteta, prelomu knjiga i brošura, grafičkoj opremi za knjige. Na programu se obrađuju osnovni elementi za rad u programu Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, kao i u mnogim drugim popularnim alatima.