Internet Marketing

Internet Marketing

Školovanjem na odsjeku za elektronsko poslovanje i internet marketing, steći ćete znanja i vještine za naprednu upotrebu računara u kreiranju profita za preduzeće. Bilo da želite da vodite izlazak vaše ili kompanije u kojoj radite na globalno tržište putem interneta ili da ubrzate svoje poslovne procese, pojednostavite komunikaciju sa poslovnim partnerima ili centralizujete kontrolu poslovnih tokova,