iOS Development Program

Na ovom programu upoznaćete se sa alatima za iOS programiranje, naučićete Swift − moderan, moćan i intuitivan programski jezik, koji je razvila kompanija Apple i radićete u razvojnom okruženju Xcode koje je specijalno dizajnirano za razvoj iOS mobilnih aplikacija.

Učićete kroz praktične primjere i proći kroz kompletan proces razvoja aplikacija, od početne ideje do postavljanja na Apple App Store.

Program je praktično usmjeren, pa ćete od prvog časa sticati samo ona znanja koja će vam sigurno koristiti u poslu.