IT Management

Program IT Management pruža sveobuhvatan uvid u prirodu menadžerskog poziva, nudeći potrebna znanja za kvalitetno poslovanje u svijetu sa sve većom konkurencijom. Naučićete niz tema iz oblasti biznisa uopšte, informacionih tehnologija, menadžmenta, marketinga, ekonomije, finansija, upravljanja projektima i kvaliteta, kao i da upravljate radom i razvojem informacionih sistema u organizacijama. Bićete spremni da odgovorite na sve izazove savremenog poslovanja, postignete i održite konkurentsku prednost preduzeća, dođete u poziciju autoriteta i dobro naplatite svoje sposobnosti. Kao pravi menadžer, znaćete da kreirate svoje šanse i ostvarite uspjeh.