IZRADA I MONTAŽA AL I PVC STOLARIJE

 • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove izrade i montaže AL i PVC stolarije mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova izrade i montaže AL i PVC stolarije.
 • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa. U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtijevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Razlikovati vrste, karakteristike i namjenu AL i PVC stolarije
 2. Pripremiti i koristiti pribor, strojeve i alate za poslove izrade i montaže AL i PVC stolarije na stručan i siguran način
 3. Izraditi i montirati AL i PVC stolariju
 4. Izvesti ugradnju vanjskih roleta i fasadnih grilja i rolo vrata
 5. Odabrati i primijeniti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu na pravilan način
 6. Primijeniti pravila zaštite od požara, zaštite okoliša i pružanja prve pomoći