MONTER FOTONAPONSKIH SUSTAVA

  • Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove montera fotonaponskih sustava može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu u području elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova.

  • Radno okruženje i uvjeti rada

Rad se odvija na otvorenom prostoru, na kosim i ravnim krovovima, na pročelju zgrade i slobodnoj površini gdje se montiraju fotonaponski moduli, a dijelom u unutrašnjim prostorima, gdje se postavlja električna instalacija i spajaju komponente sustava. Uvjeti rada ovise o vremenskim uvjetima (kiša, vjetar …) i mjestu montiranja elektrane. Pri radu na visini provode se posebne mjere zaštite s kojima se svaki polaznik mora upoznati kroz zaštitu na radu.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane
  2. Montirati elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije
  3. Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu
  4. Postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu
  5. Nadzirati rad elektrane putem Interneta
  6. Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove  pri zastoju rada elektrane
  7. Primijeniti mjere zaštite na radu te koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini