MONTER  SOLARNO – TOPLOVODNIH SUSTAVA

  • Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove montera solarno-toplovodnih sustava može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu u području strojarstva, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova.

  • Radno okruženje i uvjeti rada

Rad se odvija na otvorenom prostoru, na kosim i ravnim krovovima i slobodnoj površini gdje se montiraju solarni kolektori, a dijelom u unutrašnjim prostorima kuće ili zgrade, gdje se postavlja cijevna instalacija i spajaju komponente sustava. Uvjeti rada ovise o vremenskim uvjetima (kiša, vjetar …) i mjestu montiranja solarnih kolektora. Pri radu na visini provode se posebne mjere zaštite s kojima se svaki polaznik mora upoznati kroz zaštitu na radu.


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji
  2. Koristiti kataloge i priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava
  3. Montirati solarno-toplovodni sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije
  4. Puštati u pogon solarno-toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava
  5. Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava
  6. Primijeniti mjere zaštite na radu te koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži toplovodnog sustava na visini.