Network Administration

Ovaj kompleksni odsjek će vas obučiti za rad sa čak 8 oblasti u okviru administracije mreže i sistema. Postaćete ekspert za Windows OS i Windows servere, savladati instalacije, konfiguracije i licenciranja Windows operativnog sistema, dizajniranje SQL server baze podataka, naučiti kako da automatizujete i zaštite mrežu, radite sa Mikrotik i CISCO ruterima i pored osnovne administracije rutera, savladaćete i kreiranje virtualnih mreža, virtualnih privatnih mreža, povezivanje udaljenih lokacija, obezbjeđivanje komunikacije i još mnogo toga. Bićete potpuno osposobljeni za samostalnan rad.