RUKOVATELJ AUTODIZALICOM

 • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja autodizalicom mogu se upisati polaznici koja imaju:

 • završenu najmanje osnovnu školu
 • navršenih najmanje 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja autodizalicom
 • vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.
 • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtjevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

 • KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 1. Razlikovati vrste, mehanizme i uređaje autodizalice i njihove funkcije
 2. Sudjelovati u pregledu sredstava za vezanje i prijenos tereta na autodizalici
 3. Sudjelovati u pripremi terena za postavljanje autodizalice
 4. Pozicionirati autodizalicu na siguran način prema veličini i obliku tereta koji treba premjestiti
 5. Rukovati komandama autodizalice pri dizanju, premještanju, spuštanju i odlaganju tereta
 6. Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja autodizalice te popunjavati propisanu dokumentaciju na pravilan način
 7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć
 8. Koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu