RUKOVATELJ BAGEROM

 • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja bagerom mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • završenu najmanje osnovnu školu
 • navršenih najmanje 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja bagerom
 • vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.
 • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtjevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

 • KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 1. Razlikovati glavne dijelove, uređaje i sklopove bagera i njihove funkcije
 2. Odabrati teren za postavljanje bagera
 3. Pregledati ispravnost dijelova i uređaja bagera prije puštanja u rad
 4. Rukovati bagerom na stručan i siguran način
 5. Kretati se bagerom po gradilištu i po prometnicama
 6. Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja bagera
 7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć
 8. Koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu