RUKOVATELJ CNC GLODALICOM

  • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja CNC glodalicom mogu se upisati osobe s:

  • završenom srednjom školom tehničkog smjera
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC glodalicom
  • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa. U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtijevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Podesiti i pripremiti CNC glodalicu

2. Koristiti se mjernim alatima, napravama i priborom CNC glodalice

3. Rukovati upravljačkom jedinicom CNC glodalice

4. Unijeti program u upravljačku jedinicu stroja i izvršiti simulaciju obrade

5. Pratiti izvođenje programa prema definiranoj tehnologiji

6. Provesti tekuće održavanje CNC glodalice

7. Primijeniti mjere zaštite na radu, prepoznati izvore opasnosti, čuvati zdravlje i čovjekov okoliš.