RUKOVATELJ HIDRAULIČNOM DIZALICOM

 • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja hidrauličnom dizalicom mogu se upisati polaznici koja imaju:

 • završenu najmanje osnovnu školu
 • navršenih najmanje 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja hidrauličnom odizalicom
 • vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.
 • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtjevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Razlikovati glavne dijelove i uređaje hidraulične dizalice i njihove funkcije
 2. Sudjelovati u pripremi terena za postavljanje i stabilizaciju hidraulične dizalice prije i tijekom rada
 3. Sudjelovati u odabiru terena za postavljanje  hidraulične dizalice
 4. Sudjelovati u pregledu sredstava za zahvat, dizanje i prijenos tereta
 5. Rukovati komandama hidraulične dizalice pri dizanju, premještanju, spuštanju i odlaganju tereta
 6. Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidraulične dizalice te popunjavati propisanu dokumentaciju na pravilan način
 7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i pružiti osnovnu prvu pomoć
 8. Koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu