RUKOVATELJ MOTORNOM KOSILICOM I TRIMEROM

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom može se upisati osoba s:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina života

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtijevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati dijelove i sklopove motorne kosilice i trimera
  2. Pripremiti motornu kosilicu i trimer za puštanje u rad.
  3. Rukovati motornom kosilicom i trimerom na siguran način
  4. Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne kosilice i trimera
  5. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.