RUKOVATELJ TRAKTOROM S RADNIM PRIKLJUČCIMA

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima može se upisati osoba s:

  • navršenih 18 godina života
  • završenom osnovnom školom
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja traktorom s radnim priključcima
  • vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije.

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtijevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati glavne dijelove, sklopove i radne priključke traktora te objasniti njihove funkcije
  2. Izvesti pripremu i kontrolu traktora i radnih priključaka za početak rada
  3. Rukovati traktorom i radnim priključcima na stručan i siguran način
  4. Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja traktora i radnih priključaka
  5. Odabrati i primijeniti odgovarajući radni priključak ovisno o vrsti agrotehničkih mjera i zahvata
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu,  zaštite od požara i pružanja prve pomoći.