RUKOVATELJ VILIČAROM U SKLADIŠNOM PROSTORU

  • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja viličarom u skladišnom prostoru mogu se upisati polaznici koja imaju:

  • završenu najmanje osnovnu školu
  • navršenih najmanje 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja viličarom.
  • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtjevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati glavne dijelove, uređaje i priključke viličara i njihove funkcije
  2. Pripremiti viličar, uređaje i priključke za početak rada
  3. Odabrati vilice i zahvatne naprave s obzirom na oblik i težinu tereta
  4. Rukovati viličarom, uređajima i priključcima u skladišnom prostoru
  5. Pripremiti viličar za transport na specijalnim vozilima