RUKOVATELJA CNC TOKARILICOM

 • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom mogu se upisati osobe s:

 • završenom srednjom školom tehničkog smjera
 • navršenih 18 godina
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC tokarilicom
 • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa. U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtijevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Podesiti i pripremiti CNC tokarilicu
 2. Koristiti se mjernim alatima, napravama i priborom CNC tokarilice
 3. Rukovati upravljačkom jedinicom CNC tokarilice
 4. Unijeti program u upravljačku jedinicu stroja i izvršiti simulaciju obrade
 5. Pratiti izvođenje programa prema definiranoj tehnologiji
 6. Provesti održavanje CNC tokarilice
 7. Prepoznati izvore opasnosti, čuvati zdravlje i čovjekov okoliš te primijeniti mjere zaštite na radu