Software Engineering

Na ovom programu naučićete kako se planira i projektuje proizvodnja softvera, bez obzira na platformu koja se koristi ili programski jezik koji je upotrijebljen za izradu. Odsjek za softversko inženjerstvo pruža niz naprednih predmeta pomoću kojih se, izučavajući teorijske sadržaje i radeći na nizu projekata, osposobljavate za vrhunskog softverskog inženjera – projektanta. Vještine koje ćete dobiti posjeduje veoma mali broj ljudi, a još manje njih zna uspješno da ih primjenjuje. Na ovom programu dobićete i jedno i drugo.