TEHNIČKI CRTAČ

  • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju tehnički crtač mogu se upisati osobe s najmanje:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Tehnički crtač radi u zatvorenom prostoru pri ugodnim temperaturama (sobna temperatura). Osim operativnih poslova, intervencijama u proizvodnji (snimanje crteža u proizvodnji) pri kojima je potrebna pokretljivost, te sposobnost rada u stojećem položaju, poslovi se većinom obavljaju sjedeći. U tehničko-tehnološkoj pripremi tehnički crtači koriste pribor za crtanje i pisanje, te računalnu opremu s odgovarajućim programima za crtanje i unos podataka. Na nekim radnim mjestima ( u uredu, za računalom) mogu raditi i osobe smanjene fizičke sposobnosti.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Pripremiti radno mjesto te potreban materijal i alat za obavljanje radnog zadatka
  2. Primijeniti jednostavne tehničke crteže i drugu tehničko-tehnološku dokumentaciju
  3. Rukovati odgovarajućim alatima za crtanje, pomoćnim sredstvima za crtanje, programskim paketima za crtanje
  4. Izraditi tehnološku dokumentaciju (radioničke, sklopne crteže)
  5. Vršiti korekcije na već postojućim crtežima
  6. Primijeniti pravila sigurnosti i zaštite na radu i poduzimati mjere za zaštitu okoliša