Video & Motion Graphic Design

Na ovom programu upoznaćete savremene metode video-montaže, postprodukcije reklama i uvodnih špica. Naučićete da kreirate specijalne efekte, Motion Graphic i video-animacije. Pored ovih vještina, upoznaćete se sa teorijom pokretnih slika i vizuelnim jezikom, koji se koristi na filmu, televiziji i u video-umjetnosti. Sve ovo radićete u najnaprednijim programima za obradu videa i zvuka: Adobe Premiere i Adobe After Effects.