NOVE GRUPE POLAZNIKA - 10. Februara 2024. za Električare i CNC obuka od 25. Februara 2024. Prijave na 062 3 01234

PARTNERI U IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE U CENTRU ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH "ALGEBRA ZNANJA" TRAVNIK

SLEDEĆI TERMINI OBUKE SU: 10. Februar 2024. za ELEKTRIČARE, a CNC OBUKA je od 25. Februara 2024. Za detalje obuke kliknite na baner ispod