NOVE GRUPE POLAZNIKA - 10. April 2024. za Električare i CNC obuka od 31. Mart 2024. Prijave na 061 792 779

PARTNERI U IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE U CENTRU ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH "ALGEBRA ZNANJA" TRAVNIK

SLEDEĆI TERMINI OBUKE SU: 10. April 2024. za ELEKTRIČARE i CNC OBUKU. Za detalje obuke kliknite na baner ispod.