NOVE GRUPE POLAZNIKA - 15. Juli 2024. za Električare i CNC obuke. Prijave na 061 792 779

PARTNERI U IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE U CENTRU ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH "ALGEBRA ZNANJA" TRAVNIK

SLEDEĆI TERMINI OBUKE SU: 15. Juli 2024. za ELEKTRIČARE i CNC OBUKE. Za detalje obuke kliknite na baner ispod.