Programer WEB aplikacija

Na ovom programu ćete naučiti načine izrade i postavljanja web prezentacija, uz teorijski uvod, a potom i rad sa konkretnim alatom za kreiranje prezentacija. Pravićete web prezentacije, kao i dinamičke animirane sajtove. Uz to, polaznici će se upoznati sa osnovama HTML jezika, CSS stilovima, Java Scriptom, itd. Cilj programa je da Vas osposobi da samostalno izrađujete atraktivne web sajtove, da ih postavljate i održavate.