ZAVARIVAČ

  • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove zavarivača REL postupkom može se upisati osoba s:

  • navršenih 18 godina života
  • završenom najmanje osnovnom školom
  • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtijevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Rukovati alatima, priborima i uređajima za zavarivanje
  2. Čitati tehničko tehnološku dokumentaciju
  3. Primjenjivati ISO EN HRN standarde
  4. Zavarivati i navarivati dijelove REL postupkom
  5. Ispunjavati potrebnu radnu dokumentaciju i dokumentaciju o evidenciji stanja alata, pribora i uređaja
  6. Primjenjivati propise zaštite na radu i zaštite okoliša