STOLAR

 • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju STOLAR mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova STOLARA.
 • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Stolar poslove obavlja u industrijskom pogonu, zanatskoj radionici i/ili na terenu (montaža). Stolar rukuje alatima za ručnu obradu drveta, klasičnim strojevima, CNC strojevima, drugim uređajima za obradu drveta i mjernim instrumentima. U radnom okruženju moguća je povišena temperatura zraka, intenzitet zračenja, količina otpadnih čestica materijala u zraku, koncentracija štetnih isparenja i buka. Radni položaj tijela je stojeći ili sjedeći. Tijekom rada neophodna je upotreba propisanih sredstava zaštite na radu, protupožarne zaštite, kao i primjena propisanih mjera zaštite životne okoline.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Pripremiti radno mjesto te potreban materijal i alat za obavljanje radnog zadatka
 2. Primijeniti jednostavne tehničke crteže i drugu tehničko-tehnološku dokumentaciju
 3. Rukovati odgovarajućim alatima, materijalima i pomoćnim sredstvima za stolarske radove
 4. Izraditi dijelove stolarske konstrukcije ručnim alatima i jednostavnim strojevima
 5. Montirati jednostavne drvene konstrukcije
 6. Održavati alate, pribor i naprave za stolarske radove
 7. Primijeniti pravila sigurnosti i zaštite na radu i poduzimati mjere za zaštitu okoliša