ELEKTRIČAR

  • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za Električara mogu se upisati polaznici koja imaju:

  • završenu najmanje osnovnu školu
  • navršenih najmanje 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za Električara
  • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtjevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

  • KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Električar posao je sposobnost rješavanja složenih inženjerskih problema na popravak i održavanje ventilatora, pumpi, kompresora za njihov nesmetan i siguran rad, i na taj način, u isto vrijeme postoji velika efikasnost za postizanje podjeli zadataka. To zahtijeva poznavanje odredbi desetine pravnih i normativnih tehničke dokumentacije i sposobnost čitanja inženjerskih projekata, pasoša, crteža, dijagrama, mape procesa. U električar radnom mjestu mora pokazati liderske sposobnosti, otpornost na stres, i brzo procjenu situacije, u okviru svoje nadležnosti, distribuirati rad među zaposlenima u skladu sa svojim funkcionalnim odgovornosti.