Konobar

Kratak opis

Konobar poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima, priprema, održava i uređuje inventar ugostiteljskog objekta.

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­konobara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Za obavljanje poslova konobara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje.

Opis poslova

Poslovi konobara razlikuju se ovisno o tome gdje je konobar zaposlen. Samim time je i opis poslova konobara na različitim mjestima drugačiji te ovisi o uslugama koje se pružaju i o organizaciji rada u ugostiteljskom objektu.  

Ako su zaposleni u restoranima ili hotelima i drugim mjestima koji ugošćuju veći broj ljudi, poslovi konobara započinju s pripremom stolnog rublja, stolnog inventara i uređivanjem kolica za posluživanje. Zatim slijedi priprema u prostorima namijenjenim posluživanju gostiju gdje se odvija raspoređivanje stolova i stolaca, njihovo prekrivanje, uređivanje stolova za posluživanje, kao i svi oni poslovi koji se odnose na pitanja kućnoga reda (briga za stolnu dekoraciju, jelovnike, cjenike itd.).

Slijedi doček gostiju (pozdravljanje, određivanje prikladnoga stola, pomoć pri odlaganju garderobe); donošenje jelovnika, vinske karte ili upućivanje u dnevnu ponudu, odnosno preporuka o specijalitetima kuće; uzimanje narudžbe od gostiju, evidentiranje narudžbi, posluživanje hrane, posluživanje pića; pospremanje stola, priprema računa i zahvala na posjetu.

Osim u restoranima i drugim mjestima s ponudom hrane, konobari se mogu zapošljavati i u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge posluživanja pića (primjerice caffe barovi, cocktail barovi, noćni klubovi i dr.).  

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja konobar treba usvojiti postupke pripreme za posluživanje, te različite postupke i tehnike samog posluživanja jela i pića. Mora poznavati pripadnost jela različitim nacionalnim i tradicionalnim kuhinjama. Zbog preporuke pojedinih vrsta jela, mora dobro poznavati sastav i način pripreme jela.

Kako svoj posao obavlja u najvećem dijelu u komunikaciji s gostima, mora poznavati pravila lijepoga ponašanja, estetike i poslovnog komuniciranja na hrvatskom i na barem jednom stranom jeziku. Poznavanje stranih jezika u nekim dijelovima Hrvatske neophodan je uvjet za dobivanje posla konobara, posebice u turističkim mjestima gdje je velik broj stranih turista. 

Konobar mora biti tjelesno zdrav i psihički stabilan. Nadalje, mora imati dobar sluh, vid i sposobnost razlikovanja boja, te mora imati izvrsne motoričke sposobnosti i razumljiv govor. Važna je opća tjelesna spretnost, dobro pamćenje, opća snalažljivost, strpljivost, ljubaznost, komunikativnost i urednost.

Uvjeti rada

Posao konobara pretežito se odvija u zatvorenim prostorima, a rjeđe na otvorenom (uglavnom tijekom ljetne sezone). Uvjeti rada razlikuju se ovisno o tipu ugostiteljskog objekta.

Posao konobara zahtijeva pažljivost zbog upotrebe oštrih i vrućih predmeta. Konobar posao obavlja sam ili u skupini, a radi u smjenama, prekovremeno, noću, a ponekad i praznicima.

Budući da rade s hranom, konobari svakih šest mjeseci moraju obaviti obavezan liječnički i sanitarni pregled.

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, nedostatak njuha,  teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, te kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Srodna zanimanja

Domaćica u zrakoplovu, barmen, kuhar

Mogućnosti zapošljavanja

Konobari se zapošljavaju u raznim ugostiteljskim objektima, kao što su restorani, kavane, gostionice, hoteli, lječilišta. Zapošljavanje često ovisi o dobi godine. U područjima u kojima je razvijen zimski turizam češće je zapošljavanje zimi, a u primorskim krajevima ljeti.