ENGLESKI JEZIK

Svrha učenja i podučavanja predmeta

Učenje i podučavanje engleskog jezika potiče i osigurava razvoj komunikacijske i interkulturalne kompetencije, doprinosi cjelovitom razvoju učenika te se pozitivno odražava na razvoj svih temeljnih kompetencija.

Komunikacija na stranom jeziku podrazumijeva osposobljenost za usmeno i pisano razumijevanje, tumačenje i izražavanje informacija, ideja, misli, osjećaja, stavova, vrijednosti u različitim kulturnim i društvenim situacijama. Time se učeniku pruža mogućnost interakcije s ljudima s kojima ne dijeli maternji jezik. Takva interakcija doprinosi razumijevanju i otkrivanju svijeta koji učenika okružuje, stjecanju znanja o različtim zemljama i ljudima koji govore engleski jezik. Time se doprinosi interkulturalnoj osviještenosti.

Učenje stranog jezika potiče sistematski način razvijanja kreativnog i kritičkog mišljenja te jača intelektualni kapacitet pojedinca. Ovladavanje engleskim jezikom povoljno utiče na učenikovu sliku o sebi, utiče na donošenje odgovornih i neovisnih odluka te stvara preduvjet za nastavak obrazovanja i profesionalno usmjerenje. Mogućnost veće lične mobilnosti u svijetu izravno i pozitivno potiče razvitak budućeg aktivnog člana demokratskog i pluralističkog društva.

Interkulturalna osviještenost ima primjetan učinak na odgovorno ponašanje.

Principi učenja i podučavanja engleskog jezika

Osnovni principi podučavanja su izbor sadržaja i primjena metoda učenja i podučavanja primjerenih razvojnoj dobi učenika uz uvažavanje individualnih razlika u predznanju, sposobnostima, motivaciji, stilu i strategijama učenja, zatim princip poticanja odgovornosti za vlastito učenje te princip propagiranja višejezičnosti i osposobljavanja za suživot u evropskom kontekstu i šire.

Pristup je komunikacijski, učenik je u centru nastavnog procesa, naglašena je učenikova uključenost u nastavni proces. Učenje se prevashodno odvija pomoću interakcije s drugima te se potiču metode saradničkog učenja u fizičkom i digitalnom okruženju.

Potiče se ovladavanje engleskim jezikom i izvan škole i primjena naučenog u stvarnim životnim situacijama, čime se u učenju i podučavanju otvaraju mogućnosti za autentičnu komunikaciju na engleskom jeziku.

U nastavi engleskog jezika posebno je važno poticanje saradnje i kreativnosti, kao i uvažavanje kulturnih različitosti.