CNC OPERATER

Uslovi upisa, toka i završetka edukacije

Završena osnovna škola

Zdravstvena sposobnost

Razvojem novih tehnologija u proizvodnim procesima, a posebice u serijskoj proizvodnji kao i uvođenjem novih načina upravljanja sa proizvodnim procesima (posebice sa brzim razvojem IT tehnologija), više nije umijeće izraditi proizvod, umijeće je izraditi ga po konkurentnoj cijeni, dovoljno kvalitetno, a pritom utrošiti minimalno vrijeme izrade. Stoga se tržištu rada nameće potreba za strukturom zaposlenika koji će biti kompetentni za rad i upravljanjem CNC mašinama sa novim tehnologijama mašinske obrade, tj. za zanimanje OPERATER.

Cilj programa je motivirati učenika izučavanju profesionalnih sadržaja iz područja

numerički upravljanih alatnih mašina, razvijati interes i sposobnost učenika za

čitanje tehničko – tehnološke dokumentacije te upoznati strukturu NC koda i postići

kompetencije za upravljanjem CNC mašinama.