Kuhar

Kratak opis

Kuhar priprema sve vrste toplih i hladnih jela, sastavlja dnevne i tjedne jelovnike te priprema jela po narudžbi.

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program kuhara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Za obavljanje poslova kuhara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama MNKIS SBK

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje.

Opis poslova

Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje živežnih namirnica, čišćenje, određivanje tehnologije pripremanja hrane, pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu, podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje.

Kuhar priprema ili spravlja hladna i topla jela te kolače, prema dnevnim menijima ili jelovniku. Pri tome, poštuje recepte i količinske normative za upotrebu pojedinih namirnica u obrocima. Kuhari također pripremaju jela po narudžbi, salate, dressinge, tople napitke i jela poznatih svjetskih kuhinja.

Kuhar tijekom obavljanja poslova poštuje visoke higijenske standarde, pazi na higijenu i čistoću prostora i sredstava s kojima radi, te vodi brigu o skladištenju nepotrošenih namirnica. Nadalje, kuhar bilježi podatke za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica, izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe. Kuhari također brinu o održavanju strojeva i uređaja u kuhinji, kako bi oni bili ispravni i tehnički postojani.

Kuhar sudjeluje u pripremanju i sastavljanju jelovnika, dnevnih menija te u pripremi kalkulacija za određena jela i obroke.

Da bi uspješno obavljao svoj posao, kuhar mora pratiti novosti u struci i iste primjenjivati. Kada u poslu stekne dovoljno iskustva, kuhar sudjeluje u edukaciji novih zaposlenika.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja i rada, kuhar uči i usavršava tehnologiju pripremanja hrane i postupanja sa živežnim namirnicama i kuhanom hranom, usvaja i primjenjuje znanja o količinskim normativima, programiranju i planiranju prehrane te higijenskim i tehničkim propisima. Kuhar mora znati organizirati vlastiti posao i upotrebljavati stručnu literaturu.

Također, mora poznavati različite specifične jelovnike, npr. dijetalne, vegetarijanske i makrobiotičke te različite nacionalne i tradicionalne kuhinje.

Za kuharske poslove traže se tjelesno zdrave i spretne osobe. Osobito je važno da imaju zdrav koštano–mišićni i dišni sustav, zdravu kožu, uredan vid te razvijene osjete okusa i mirisa. Moraju biti skloni redu, čistoći, osobnoj higijeni, sustavnom radu te imati razvijen smisao za estetiku. Također, kuhari trebaju imati smisla za organizaciju posla i pravilan vremenski raspored. Važna osobina kuhara je kreativnost u spravljanju jela, korištenju različitih začina i dekoriranju gotovih obroka.

Kuhari moraju poznavati osnove francuskog jezika u kulinarstvu, s obzirom na to da se francusko nazivlje u kuharstvu primjenjuje kao međunarodno. 

Uvjeti rada

Kuhari rade u raznim ugostiteljskim objektima, a to podrazumijeva i dosta različite uvjete u kojima obavljaju svoj posao. Posao kuhara odvija se u uvjetima velikih temperaturnih promjena, među jakim mirisima, u zapari i isparavanju, u vlazi i buci. Može biti opasan zbog upotrebe oštrih alata, vrućih predmeta i naprava pod pritiskom te skliskih podova i slično.

Radni ritam kuhara ovisi o vrsti ugostiteljskog objekta u kojem rade te o broju gostiju koji može jako varirati tijekom radnog dana.

Većina kuhara radi u smjenama, noću, sve dane u tjednu, vikendima i blagdanima.

Kuhari, kao osobe koje rade s hranom, podliježu obveznom sanitarnom pregledu, čime se od moguće zaraze štite korisnici ugostiteljskih usluga, a i sami kuhari.

Posao kuhara ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća, srčanim bolestima, alergijama i kožnim bolestima, bolestima koštano–mišićnog sustava, poremećajima osjetila mirisa i okusa te težim poremećajima vida i nemogućnošću razlikovanja boja kao ni bolestima koje imaju simptome nesvjestice (psihičke bolesti, epilepsije i sl.).

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak njuha, oštećenje okusa, teža nagluhost u govornom području ili gluhoća, oštećenje govora koje utječe na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže, kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, te utvrđene alergije na profesionalne alergene.

Srodna zanimanja

Pekar, slastičar

Mogućnosti zapošljavanja

Kuhari se mogu zaposliti u različitim ugostiteljskim objektima, i to posebno za vrijeme turističke sezone, u turistički razvijenijim područjima. Iskusni kuhari, koji uz to imaju položen majstorski ispit, traženi su, i u pravilu dobro plaćeni.

Kuhari s položenim majstorskim ispitom, mogu otvoriti vlastiti obrt odnosno restoran ili gostionicu.