OPERATER NA RAČUNARU

Na ovom programu upoznaćete se sa alatima za iOS programiranje, naučićete Swift − moderan, moćan i intuitivan programski jezik, koji je razvila kompanija Apple i radićete u razvojnom okruženju Xcode koje je specijalno dizajnirano za razvoj iOS mobilnih aplikacija.

Učićete kroz praktične primjere i proći kroz kompletan proces razvoja aplikacija, od početne ideje do postavljanja na Apple App Store.

Program je praktično usmjeren, pa ćete od prvog časa sticati samo ona znanja koja će vam sigurno koristiti u poslu.

  • KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
  1. Podešavati i  održavati računalo 
  2. Instalirati i koristiti operacijski sustav Windows te alate Microsoft Office-a,  podesiti Internet i mrežne komunikacije
  3. Obraditi i ispisati tekst
  4. Izraditi tablične forme i izračune tabličnih podataka
  5. Izraditi manje složene multimedijalne prezentacijske materijale
  6. Koristiti tražilice za Internet, raditi na Internetu
  7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe