Kontakt

CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH “ALGEBRA ZNANJA” d.o.o. TRAVNIK

Adresa: Aleja Konzula bb

Direktor: +387 62 3 01234

ID: 4236752770008

Uplate unutar BiH:

Žiro račun: 3060003083554989 kod Addiko banke d.d. Sarajevo

Uplate van BiH:

Žiro račun: HAABBA22 Addiko Bank, Trg Solidarnosti 71000 Sarajevo

HAABHR22 Addiko Bank d.d. Zagreb, Slavonska Avenija 6

BA393060003105530727

  • Ostale informacije: Isključivo na Viber ili poruka na stranici Facebooka
  • Tel.: Bosna i Hercegovina: ++387 61 792 779
  • Tel: Srbija: ++381 65 476 3699
  • Tel.: Crna Gora: ++382 68 440 834
  • Tel: Makedonija: ++389 75 835 431
  • Adresa: Bosna i Hercegovina: Aleja Konzula bb, 72270 Travnik
  • Adresa: Srbija: Terazije 27, 11 000 Beograd
  • Adresa: Crna Gora: Jovana Tomaševića g9, 85 000 Bar
  • Adresa: Makedonija: Маршал Тито 77, 2220 Свети Николе, БИТОЛА: „Новачки пат“ 16, 7000 Битола

Uplate za kandidate iz Srbije:

Visoka škola modernog biznisa – MBS, Terazije 27/4, 11103 Beograd, Republika Srbija

PIB: 105705805; Matični broj: 17737333
Šifra delatnosti: 8542 – visoko obrazovanje  

Tekući računi:
205-508324-53, NLB KOMERCIJALNA BANKA AD
265 – 2010310007370 – 64, RAIFFEISEN BANKA AD

Uplate za kandidate iz Makedonije:

Институт за инженерска економија – Свети Николе

уплата на трансакциска сметка: 200002690444081 (Стопанска банка)

со назнака за ЦНЦ обука.
Адреса: „Маршал Тито“ 77
2220 Свети Николе