Kontakt

CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH “ALGEBRA ZNANJA” d.o.o. TRAVNIK

Adresa: Aleja Konzula bb

Tel: 062 3 01234;

Direktor: Prof.dr. Hadžib Salkić: +387 61 792 779

ID: 4236752770008

Žiro račun: 3060003083554989 kod Addiko bank d.d. Sarajevo