BRAVAR

 • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju bravar mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova bravara.
 • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtjevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Pripremiti radno mjesto te potreban materijal i alat za obavljanje radnog zadatka
 2. Primijeniti jednostavne tehničke crteže i drugu tehničko-tehnološku dokumentaciju
 3. Rukovati odgovarajućim alatima, materijalima i pomoćnim sredstvima za bravarske radove
 4. Izraditi dijelove bravarske konstrukcije ručnim alatima i jednostavnim strojevima
 5. Montirati jednostavne metalne konstrukcije
 6. Održavati alate, pribor i naprave za bravarske radove
 7. Primijeniti pravila sigurnosti i zaštite na radu i poduzimati mjere za zaštitu okoliša