Komentari naših kandidata

258 Intervjua sa kandidatima koji su završili obuku u Centru za obrazovanje odraslih “Algebra znanja” Travnik, naša je najveća referenca.