Komentari naših kandidata

225 Intervjua sa kandidatima koji su završili CNC Academy Centra za obrazovanje odraslih “Algebra znanja” Travnik, naša je najveća REFERENCA