Komentari naših kandidata

310 Intervjua sa kandidatima koji su završili obuku u CNC Academy Centra za obrazovanje odraslih “Algebra znanja” u Travniku (BiH), Beogradu (Srbija), Sveti Nikole (S.Makedonija) i Baru (Crna Gora) naša je najveća referenca.