KROVOPOKRIVAČ I IZOLATER

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju krovopokrivač i izolater može se upisati osoba sa:

– najmanje završenom osnovnom školom

– navršenih 18 godina života

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA;

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtijevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za krovopokrivačke i izolaterske radove
  2. Rukovati priborom, alatima, osnovnim strojevima i uređajima na siguran način
  1. Izvesti pripremne radove za krovopokrivačke i izolaterske poslove
  2. Izvesti jednostavne radove kod pokrivanja krovnih površina različitim vrstama pokrova
  3. Izvesti jednostavne poslove kod postavljanja toplinske i hidroizolacije ravnog krova
  4. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći.