Sastanak sa direktoricama Regionalne agencije u Leskovcu (Srbija)

Koristan razgovor a uskoro i Sporazum sa Regionalnom agencijom za razvoj Južne Srbije u Leskovcu sa Centrom za obrazovanje odraslih “Algebra znanja” Travnik. Hvala kolegi prof.dr. Ismaru Alagiću na susretu sa direktoricama.