OPERATER NA RAČUNARU

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za poslove računalnog operatera može se upisati osoba s:

  • najmanje završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina života

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtijevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

  • KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
  1. Podešavati i  održavati računalo 
  2. Instalirati i koristiti operacijski sustav Windows te alate Microsoft Office-a,  podesiti Internet i mrežne komunikacije
  3. Obraditi i ispisati tekst
  4. Izraditi tablične forme i izračune tabličnih podataka
  5. Izraditi manje složene multimedijalne prezentacijske materijale
  6. Koristiti tražilice za Internet, raditi na Internetu
  7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe