POMOĆNI KERAMIČAR OBLAGAČ

CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA:

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova pomoćnog keramičara:

–    stjecanje znanja o osnovnim graditeljskim pojmovima važnim za snalaženje na gradilištu i sudjelovanje u grupama radnika koje izvode osnovne graditeljske radove

 • stjecanje znanja o građevini kao cjelini i dijelovima koji čine cjelinu,
 • stjecanje znanja o osnovnim graditeljskim materijalima važnim za obavljanje poslova pomoćnog keramičara oblagača;
 • stjecanje znanja i manualne vještine potrebnih za izvedbu jednostavnih keramičarskih radova i za pripomoć kod izvedbe složenih keramičarskih poslova;
 • stjecanje znanja i vještina za pravilno rukovanje osnovnim strojevima, uređajima i alatima tijekom rada te njihovo pravilno održavanje;
 • stjecanje znanja o sigurnosti pri radu na gradilištu i na visini;
 • razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.

STANDARD ZANIMANJA:

 1. Naziv zanimanja: POMOĆNI KERAMIČAR OBLAGAČ
 2. Razina složenosti: II
 3. Opće kompetencije:
  1. sposoban je sudjelovati u jednostavnoj usmenoj i pismenoj komunikaciji;
  1. sposoban je sudjelovati u grupnoj raspravi;
  1. sposoban je čitati i sintetizirati podatke iz dokumenata o istoj temi;
  1. posjeduje osnovna matematička znanja potrebna za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu te je osposobljen za primjenu znanja u životu i struci;
 • posjeduje vještinu samostalnog računanja, crtanja i mjerenja prema uputama, kao i preciznost u radu;
  • primjenjuje stečeno znanje stranog jezika u osnovnim oblicima komunikacije;
  • primjenjuje usvojene metode učenja i usavršava nove;
  • posjeduje samosvijest i koncentraciju da obrazloži svoj obavljeni zadatak;

2

 1. i)        posjeduje svijest o važnosti svog zanimanja tijekom radova na izvođenju građevine;
 • preuzima odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitog plana kako bi ostvario zadane ciljeve.
 • Stručne kompetencije:
  • raspolaže teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
  • posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad, te praćenje razvoja tehnologije;
 • posjeduje odgovarajuća znanja o objektu kao građevinskoj cjelini i njegovim sastavnim dijelovima;
  • poznaje vrste i karakteristike materijala koji se koriste u keramičarskim radovima;
  • poznaje tehnologiju osnovnih graditeljskih radova i sposoban je sudjelovati u radu grupe koja izvodi takve radove;
  • posjeduje znanje i vještinu potrebnu za izradu jednostavnih poslova u keramičarskim radovima i za pripomoć kod izvedbe složenih keramičarskih poslova,
  • posjeduje znanje i vještine za održavanje pribora, alata, osnovnih strojeva i uređaja koji se koriste u keramičarskim radovima.