Potpisan još jedan Sporazum za praksu naših kandidata za NJEGOVATELJE/NJEGOVATELJICE u Domu za starija lica “Naš Dom” Travnik

Potpisan još jedan Sporazum za praksu naših kandidata za NJEGOVATELJE/NJEGOVATELJICE u Domu za starija lica “Naš Dom” Travnik. Zahvaljujemo se direktorici Merimi Musemić Arnautović na budućoj saradnji.