3D MODELATOR

 • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju 3D MODELATOR mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina
 • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

3D modelator radi u zatvorenom prostoru pri ugodnim temperaturama (sobna temperatura). Osim operativnih poslova, intervencijama u proizvodnji (snimanje crteža u proizvodnji) pri kojima je potrebna pokretljivost, te sposobnost rada u stojećem položaju, poslovi se većinom obavljaju sjedeći. U tehničko-tehnološkoj pripremi 3D modelatori koriste računalnu opremu s odgovarajućim programima za crtanje i unos podataka. Na nekim radnim mjestima ( u uredu, za računalom) mogu raditi i osobe smanjene fizičke sposobnosti.

2. KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Pripremiti radno mjesto te potreban materijal i alat za obavljanje radnog zadatka
 2. Primijeniti jednostavne tehničke crteže i drugu tehničko-tehnološku dokumentaciju
 3. Rukovati odgovarajućim alatima, materijalima i pomoćnim sredstvima za 3D modeliranje. (Orijentacija u prostoru i manipulacija sa 3D modelima)
 4. Izraditi tehnološku dokumentaciju, radioničke crteže, skopne crteže
 5. Čitanje i izmjena na 3D modelima i crtežima
 6. Rad sa datotekama za 3D modele, neutralne datoteke, itd.
 7. Primijeniti pravila sigurnosti i zaštite na radu i poduzimati mjere za zaštitu okoliša