Ugovori

Ugovor sa firmom “FEMETAL d.o.o. Zenica, ZDK – praksa kandidata iz oblasti Metalske struke i mašinstva: 01-001/22 od 14.01.2022.god.
Ugovor sa Građevinskom firmom “Plasthem d.o.o. Ilidža, Sarajevo – praksa kandidata iz oblasti Građevinarstva: 02-001/22 od 14.01.2022.god.
Ugovor sa firmom “TELING” d.o.o. Travnik, SBK – praksa kandidata iz oblasti Građevinarstva i prometa: 03-001/22 od 14.01.2022.god.
Ugovor sa firmom “M.D.Z. Energy” d.o.o. Novi Travnik, SBK – praksa kandidata iz oblasti Elektrotehnike i Energetike: 04-001/22 od 14.01.2022.god.