Profesori i mentori Centra za obrazovanje odraslih “Algebra znanja”: 7 doktora nauka, 7 magistara i 11 ing. i mentora